Ann Pearce's Home Page

Brevet til min bror

Kære Bror!

Jeg skriver til dig, fordi jeg nu snart har så mange spørgsmål vedrørende vores tro, at det er alt for meget at tale om på en aften, også i håbet om at du vil se på alle mine spørgsmål og selv bedømme dem helt fordomsfrit og ikke afvise noget før du har overvejet hvert enkelt punkt, gerne under bøn.Kære Bror, jeg er virkelig dybt foruroliget over den retning organisationen har i dag med alle de nye læresætninger, jeg kan ikke lade være med at spørge som der stod i Vågn Op!, 1.9.70 - side 8, i forbindelse med nogle ændringer i den Katolske Kirke:

"Hvordan kan jeg vide om de 'nye ting' vil være sandhed om fem år"

"En ung mand i Holland sagde: 'Enten er det vores forfædre der hele tiden er blevet narret eller også er det os der bliver det nu'."

Jeg skriver også til dig, for at du selv kan få god tid til at kontrollere og bearbejde mine udtalelser, og jeg vil meget gerne om du kommer med modspil og kommentarer, også hvis du mener jeg tager fejl.

Det er også mit håb, at du vil læse det med den baggrund, at jeg ikke ønsker at trække dig ud af din tro, men at det er mit inderlige ønske om du vil overveje om det er i overensstemmelse med Bibelen. Jeg er virkelig bekymret for om Vagttårnsselskabet i dag er på rette vej, og jeg har absolut ikke mistet troen på Bibelen. Er det måske dem der forlod eller blev udstødt af organisationen i 1980 der har ret. Hvorfor må vi ikke undersøge tingene? Jeg husker endnu ved et stævne hvor din svigerinde fortalte en oplevelse, hvor hun havde sagt til en mand "Synes du ikke det er mere rigtigt om jeg går til dig selv for at finde ud af hvad du mener, end at jeg går til dine naboer?". Det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg tænkte om det ikke skulle gælde for os også? Er det klogt og retfærdigt ikke at høre den anden side af en sag, når det gælder os selv? Kan sandheden da ikke tåle at blive gået efter i sømmene?

Hvorfor skriver Vagttårnet om Russell, at han var "GUDFRYGTIG", "Findes der noget tidligere sidestykke til den nidkærhed for Bibelens sandheder"og "ingen fordægtige religiøse dogmer skulle kunne unddrage sig Bibelens afslørende lys", når nogle af deres egne finder noget der ikke rigtigt stemmer betegnes som "nogle der er faldet i djævelens snare", "selviske", "onde", "nogle der fremmer egne ambitioner" og lignende? (Vagttårnet, 1.3.87 - side 10 og Vagttårnet, 15.3.86- side16)

Jeg forsikrer dig mit motiv er ikke oprør, men sandheden ud fra Bibelen, så jeg håber endnu en gang at du vil se på mine spørgsmål.

Dette materiale er blevet til på baggrund af mere end 2 års intenst studium både af Bibelen og Vagttårnets litteratur helt fra starten af, og det har bestemt ikke været let. Jeg kan endda betro dig, at jeg har grædt i mange timer over noget af det materiale jeg er stødt på, og jeg føler derfor, at min samvittighed byder mig at vise dig, hvad jeg har fundet frem til. Jeg er godt klar over, at du kan få mig udstødt for at vise dig dette, men jeg kommer ikke med løse rygter og løgn, jeg kan dokumentere yderligere, hvis du ønsker det, og du er jo trods alt en ældste, så måske kommer du ud for noget lignende fra anden side en gang. Derfor har jeg tillid til, at du ikke vil få mig udstødt med det til følge, at jeg ikke længere må se min søn, svigerdatter, og to børnebørn. Jeg vil også understrege, at jeg ikke har vist dette til hverken dem eller vores søster og svoger, men er gået til dig som ældste.Til gengæld lover jeg dig, at hvis du ikke ønsker at tale om tingene skal jeg nok tie stille i fremtiden, men det er mit håb, at du kan finde frem til nogle gode svar på mine spørgsmål.

Et af mine udgangspunkter har været at sandheden kan man altid stille spørgsmål til, den ændrer sig aldrig, og Bibelen må være den målestok der skal benyttes som grundlag for bedømmelse.

Betragt mig ikke som en oprører eller frafalden med Vagttårnsselskabets normer, ifølge disse kan man blive udstødt for ikke at ville anerkende blandt andet følgende lærepunkter:

Vagttårnet - 1. april 1986, side 21:.

"At der på jorden i dag findes en 'trofast og klog træl' som har fået alle Jesu jordiske interesser betroet, og at denne træl har tilknytning til Jehovas Vidners styrende råd."

"At 1914 markerede udløbet af hedningernes tider og oprettelsen af Guds rige i himmelen, samt begyndelsen til Kristi forudsagte nærværelse."

"At kun 144.000 kristne vil blive belønnet med liv i himmelen."

Hvor i Bibelen findes klare beviser for at dette er frafald?

Bedøm mig ud fra Bibelens normer:

1. Joh. 2:22:

 
"Hvem er løgneren om det ikke er den der fornægter og siger at Jesus ikke er Messias? Denne er antikrist, den der fornægter Faderen og Sønnen."

1. Joh. 4: 2,3:

"I kender den inspirerede udtalelse fra Gud på dette: Enhver inspireret udtalelse der bekender Jesus Kristus som kommet i kødet, er af Gud, men enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke at Gud. ..."

2. Joh. 7:

".. de der ikke bekender Jesus Kristus som kommet i kødet. Dette er bedrageren og antikrist."

Tror vi ikke længere på Jehova? - Jo vi gør!!!

Tror vi ikke længere på Jesus? - Jo vi gør!!!

Tror vi ikke længere på Bibelen? - Jo vi gør!!!

Det harmer og oprører mig i den grad at læse i Vagttårnet at

"der er nogle der har forladt den sande lære p.g.a. at de ikke ønsker at følge Bibelens moralnormer".

Er det sandt?

Hvordan kan de skrive sådan?

Er vi blevet umoralske?

Er vores søn?

Af dem vi kender er ingen blevet umoralske, det er tidligere ældste, missionærer, kredstjenere, en landstjener og brødre der har arbejdet på Bethel, ja endog siddet i fængsel under de mest usle forhold med truslen om at blive slået ihjel hængende over hovedet.

Tror alle disse mennesker ikke længere på Bibelen og dens moralnormer? Jo, det kan jeg forsikre dig for, at de gør, det er oprigtige og sandhedselskende mennesker der er bekymrede for den kurs Vagttårnsselskabet er slået ind på, nogetVagttårnsselskabet ikke ønsker at de almindelige vidner skal få øjnene op for.

Jeg vil også gerne understrege, at vi ikke er startet på eller i nogen ny religion, men naturligvis udveksler vi tanker med andre og det kræver en meget stor indsats, hele tiden selv at skulle undersøge tingene f. eks. ved at undersøge tingene fra den interlineare oversættelse eller andre oversættelser, det er bestemt ikke for de dovne. Men det er utroligt interessant og nu har jeg pludselig lyst til at tale med andre om Bibelen og stille dem spørgsmål om, hvordan de opfatter tingene, det nager mig når man er sammen som Jehovas Vidner at man ikke kan spørge til deres egen opfattelse, de vil altid fremføre Vagttårnsselskabets holdning. Enten har de overhovedet ikke taget stilling til tingene selv, eller også er de bange for at give udtryk for det, hvis de har en anden holdning, man bliver meget let stemplet som oprører.

Læg en gang mærke til hvad der siges i Bibelen, f. eks. Luk. 24: 14-15:

"og de talte med hinanden om alt det der var hændt.

Som de nu talte sammen og diskuterede, kom Jesus selv hen til dem .."

De talte sammen, ja, de diskuterede endda, hvordan kan man det, når man i forvejen har en af andre fastlagt mening om tingene, og kan blive udsat for at blive kaldt "frafalden", hvis man ikke har samme mening som Vagttårnsselskabet?

Men gennemgå nu mine spørgsmål meget nøje og lad mig høre fra dig, jeg er dog stadig din søster, er jeg ikke det værd?

Næste dokument

Tilbage til hovedmenu