"Undgå en uafhængig tankegang -- Hvordan kommer en sådan uafhængig tankegang til udtryk? Ofte ved at man betvivler den vejledning der kommer fra Guds synlige organisation.
VAGTTÅRNET, 1. april, 1983 side 17 og 18

Nogle af de seneste artikler lægger vægt på "egen fri vilje" og "personlig beslutning ."
Dette er et dække af hensyn til offentligheden.
De seneste Vagttårn forlanger stadig ubetinget lydighed.

Tvetydighed vedr."egen fri vilje"
FOR AT UNDGÅ regeringers undersøgelse af tanke-kontrol-kulter i forskellige Europæiske lande lærer Vagttårnsselskabet Jehovas Vidner at udtale sig vildledende med hensyn til "egen fri vilje" og "personlig beslutning":

Det hævdes at det er den enkeltes frie personlige valg:

"...Jehovas Vidner benytter for eksempel Watch Tower Society og andre selskaber eller foreninger i forskellige lande som juridiske redskaber ... Jehovas vidner har indviet sig til Gud, ikke til et juridisk selskab..." "Hvis et Jehovas vidne træffer nogle beslutninger på grundlag af den bibelske vejledning fra Det Styrende Råd, gør han det af egen fri vilje og fordi hans eget studium af Bibelen har overbevist ham om at det er det rigtige at gøre. Det er Guds ord der får det enkelte Jehovas vidne til at følge den gode bibelske vejledning Det Styrende Råd giver, idet hver enkelt fuldt ud erkender at de beslutninger han træffer, vil få indflydelse på hans personlige forhold til Gud, som han har indviet sig til."
-- VAGTTÅRNET,15. marts, 1998 side 18, 22


Instruktion om at skjule lydighed:

For at overbevise iagttagere om at det ikke er
"en religiøs organisation der trælbinder sine medlemmer, udøver autoritær kontrol over dem, uretmæssigt indskrænker deres frihed og sætter dem uden for samfundet".
Vagttårnsselskabet fortæller JVs at de skal være
"opmærksomme på hvordan de udtrykker sig. I stedet for at sige: , "Selskabet siger," eller "Jehovas Vidner tror," foretrækker mange Jehovas vidner at bruge udtryk som, "Bibelen siger," eller: "Som jeg forstår Bibelen, lærer den." På den måde understreger man at man personligt har har accepteret Bibelens lære og man undgår at give andre det forkerte indtryk at Jehovas vidner på en eller anden måde er tvunget til at følge en religiøs sekts diktater."
-- VAGTTÅRNET, 15. marts 1998 side 11,19


I virkeligheden kræves lydighed:

"Vi viser at vi villigt underordner os ham [Jesus] og hans Fader ved at have tro på, og tillid til, de teokratiske udnævnelser og afgørelser, der hjælper os til i forening at gøre Jehovas vilje. ... Vi tilskyndes ikke desto mindre til at respektere og underordne os sådanne tilsynsmænd.."
-- VAGTTÅRNET, 15. maj 1998 side 18

"En anden prøve på vores tro har at gøre med ... den vejledning der kommer fra den trofaste trælleskare. ... Sætter vi spørgsmålstegn ved visdommen i den vejledning vi får?"
-- VAGTTÅRNET 15. maj 1998 side 19

"Disse eksempler viser tydeligt hvor vigtigt det er at vi lytter til vedledning og respekterer dem Jehova bruger på ansvarsfulde poster! ... Det sker nu og da at nogle kritiserer en afgørelse der er truffet af et ældsteråd eller et dømmende udvalg. ... Vi ønsker naturligvis ikke at udgøre en åndelig fare for andre."
-- VAGTTÅRNET, 1. juni 1998 side 17

"Vi glæder os over at Jehova stadig taler til os i dag gennem sit ord og sin organisation."
-- VAGTTÅRNET 15. juli 1998 side 14

"De der gør Jehova til deres tillid, viser også tillid til de mænd Jehova har valgt at bruge i forbindelse med gennemførelsen af sin hensigt. ... For os i dag betyder det at vi må have tillig til "den trofaste og kloge træl" der er udpeget til at give os åndelig "mad i rette tid", og til dem af trællen der udgør Det Styrende Råd. ... Der siges: Vær lydige..."
-- VAGTTÅRNET, 15. august 1998 side 12


Retur til indholdsfortegnelse

Til originalside - COMMENTS FROM THE FRIENDS