Jehovas Vidners lære

En bibelsk undersøgelse

af

Kristen Jørgensen

Hvad siger Bibelen ?

I denne rubrik vil vi drøfte aktuelle bibelske lærespørgsmål af almen interesse, og vi vil begynde med at se på Jehovas vidners læresætninger, idet dette trossamfunds ledere jo hævder at de alene kan forklare Bibelens budskab, og at vidnerne er de eneste sande Guds tjenere på  jorden i dag. Samtidig hævder de, at deres historie går helt tilbage til Abel, Adams og Evas anden søn, og de kalder ham "det første Jehovas vidne". Desuden kalder de alle fortidens trofaste tjenere for Gud, profeterne, apostlene og mange andre "Jehovas vidner", og de siger, at de selv blot er disses nutidige efterfølgere, mens alle andre kristne trossamfund fører falsk lære. Ydermere hævder de, at siden året 1914 har menneskeheden befundet sig i ''de sidste dage", og at "verdens undergang" er nært forestående, og at kun de, der er aktive medlemmer af deres organisation, vil overleve denne vældige katastrofe. Dette er meget alvorlige lærepunkter, og derfor er det nødvendigt at undersøge deres trossætninger i Bibelens lys. Vi vil her tage de vigtigste af dem én for én, begyndende med en kort oversigt over bevægelsens udvikling.

Hvem er Jehovas Vidner og hvad er det de vil? - 1. afsnit

Hvem er Jehovas Vidner og hvad er det de vil? - 2. afsnit

På opfordring går vi nu over til at behandle nogle af vidnernes specielle læresætninger; vi vil senere se på nogle af de historiske kendsgerninger igen.

Kristi parousia - 'komme' eller 'nærværelse'?

Om tiden for og 'tegnet' på Jesu parousia


Hvad mente Jesus med "denne generation"?

Har vi grund til at frygte Harmagedon?

DEN STORE SKARE

"Den store skare" igen - ifølge Vagttårnet eller Åbenbaringen?
En analyse af Vagttårnets svar på "Spørgsmål fra læserne" 1. maj 2002

Har du kommentarer eller spørgsmål? e-mail:
Kristen Jørgensen